bán > căn hộ

căn hộ

Có 71 căn hộ đang giao dịch mua bán

NP6.3.28

NP6.3.28

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:25:01


Giá: 4,923,020,000đ | Diện tích: 388m2

NP6.3.9

NP6.3.9

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:59


Giá: 4,735,834,000đ | Diện tích: 307m2

NP6.3.12

NP6.3.12

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:58


Giá: 4,440,695,000đ | Diện tích: 288m2

NP6.3.29

NP6.3.29

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:56


Giá: 4,988,128,000đ | Diện tích: 390m2

NP6.3.18

NP6.3.18

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:55


Giá: 4,062,228,000đ | Diện tích: 308m2

NP6.3.8

NP6.3.8

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:53


Giá: 4,836,046,000đ | Diện tích: 313m2

NP5.3.2

NP5.3.2

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:50


Giá: 5,783,568,000đ | Diện tích: 390m2

NP5.3.29

NP5.3.29

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:48


Giá: 5,189,493,000đ | Diện tích: 347m2

NP6.3.2

NP6.3.2

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:46


Giá: 5,466,907,000đ | Diện tích: 355m2

NP5.3.3

NP5.3.3

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:43


Giá: 5,715,534,000đ | Diện tích: 390m2

NP5.3.30

NP5.3.30

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:42


Giá: 5,286,969,000đ | Diện tích: 353m2

NP6.3.27

NP6.3.27

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:34


Giá: 4,763,412,000đ | Diện tích: 367m2

NP5.3.31

NP5.3.31

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:31


Giá: 5,384,945,000đ | Diện tích: 360m2

NP5.3.4

NP5.3.4

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:30


Giá: 5,530,042,000đ | Diện tích: 367m2

NP6.3.3

NP6.3.3

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:29


Giá: 5,362,332,000đ | Diện tích: 349m2

NP6.3.19

NP6.3.19

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:27


Giá: 4,143,337,000đ | Diện tích: 313m2

NP6.3.20

NP6.3.20

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:26


Giá: 4,254,446,000đ | Diện tích: 324m2

NP6.3.17

NP6.3.17

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:24


Giá: 3,969,119,000đ | Diện tích: 301m2

NP6.3.11

NP6.3.11

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:24


Giá: 4,541,099,000đ | Diện tích: 294m2

NP6.3.4

NP6.3.4

Địa chỉ: Phường Tân An - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lăk

Ngày đăng: 10-11-2020 18:24:21


Giá: 5,263,620,000đ | Diện tích: 343m2

Tìm kiếm bất động sản